ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ

ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

መሪሕነት ባይቶ

Eritrean National Council for Democratic Change

Presidency of the Council

المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي

رئاسة المجلس

 

DONATE

ቃለ-መጠይቕ ( ቪድዮ ስእሊ ድምጺ ሙዚቃ)

ዜናን  መግለጽን

Quick Links

Amnesty International

Human Rights Watch

UN

Reporters without borders

Doctors without borders

Al-Jezeera

BBC

VOA

Contact us

info@enc4dc.com

 

>> ብስእልታት ዝተሰነየ ጸብጻብ ዑደት መሪሕነት ባይቶ ናብ ሰሜን ኣመሪካን ካናዳን

>> ናይ ሓዘን መግለጺ

>> ተሓጋጋዚት አሰናዳዊት ሽማግለ ሰሜን ኤሜሪካ(North America Supporting Preparatory Committee)

 

ጉዕዞ መሪሕነት ባይቶ አብ ሰሜን አሜሪካ

ንጉጉይ መግለጺ ግንባር ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ

 

 

ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሳ(30) ዓመታት ብረታዊ ቓልሲ ከካይድ ዝመረጾ ወይ ዝደለዮ አይኮነን፡ የግዳስ መግዛቲ ብዘይ ድልየቱ ጓዕጺጹ አርዑት አብ ክሳዱ ስለ ዝተጻዕ ጥራሕ እዩ። ውግእ ወረ ውግእ ዝመርጾ ሰብ ወይ ሃገር የሎን። ሓቂ እዩ ብረታዊ ቓልሲ ብዙሕ ጸገማት ሰጊሩ፡ ብዙሓት ክድሕኑ ዝግበኦም ሂወትን ንብረትን ከምዝጠፍአ ንጹር ሓቂ እዩ።  ግን ድሕሪ‘ዚ ኩሉ ጸገማት ሕልሚ ህዝብና ዘይምርግጋጹ ድርብ ክሳራን ፍሽለትን ድሕሪ ምሕፋስና እነሆ ዳግም አብ መአዲ ቓልሲ አቲና።

 

ብርግጽ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነጻ ወጺአ፡ እምበር፡ ህዝቢ ኤርትራስ ካብ ኩሉ መዋእላት ዝኸፍአ ጉሒላ ጉጅለ ዘይተጸበዮ ወሪድዎ ይርከብ።

 

ነዚ ሃገራውን ደሞክራስያዊን ቓልሲ ካብ ውልቀ ተቓውሞ በብዝመስሎን፡ዝጸንሖ ተመክሮን ተጠርኒፉ (ተወዲቡ) እንዳ ሰጎመ ናብ ምሕዝነት፡ ኪዳን፡ ዋዕላ--- ሃገራዊ ጉባኤ ዝዓበየ ናይ ተቓውሞ ምጥርናፍ እዩ።  ብኽምዚ ምጥርናፍ፡ ዝተፈላለየ  ርእይቶታት ዘጽለለ ኮይኑ፡ አብ ቦኽሪ ምትእኽኻቡ ተአምር ክሰርሕ ዓቢ ትጽቢት ይግበሮ‘ዃ እንተ ነበረ፡ ምጥርናፉ ዘየሐጉሶም ባእታታት ክህልዊ ግድነት ስለ ዝኾነ፡ ከምቲዝድለ አይሰጎመን። እንተኾነ ግን ዓቢ ተመኽሮ ቀሲሙ ጸገማቱ ፈሊጡ አሎ ንብል። ሃገራዊ ባይቶ ንደሞኽራያዊ ለውጢ መደብ ዕዩኡ ነባሪ ሕንጻጻት ወሲኑዃ እንተ ወጸ፡ ንዕኡ ዝመርሑ ግን ብቑዓት አይመዘዘን። እዚ‘ዩ ንድሕሪት ዝመለሶ።

 

ብፍላይ ድማ አብ ሰሜን ኤሜሪካ፡ንክመርሑ ዝተወከሉ ብዙሕ ምዕባለ ክገብሩ ተጽቢት ተነቢሩሎም ነይሩ። እንተኾነ ግን  ሓላፍነቶም ተተር ኢሶም ብዘይስራሕ አጽቂጦም ጸኒሖም። ክሳብ ሕጂ መሰረታት ዘይበርህልና ሕቶ፡ ዋላ አብ ነንሕድሕዶም አይሰማምዑ፡ አንጻር ህግደፍ ገለ ወፈራታት ዘይምግባፍሮም፡ ንናይ ተቓውሞ ቓልሲ ንምቕታል ዝተመርጹ እዮም ክትብል ዘሰክፍካ አይኮነን።

 

ህዝቢ ክእክቡ ብመሰረታት ተደጋጋሚ ክሕተቱ ጸኒሖም ግን ጸማም መልሲ ምስተዋህቦ፡ ናብ ዝለዓሉ ሓለፍቲ ባይቶ ክሕለፍ መብዛሕቱ መሰረታት ሕቡራት ኤሜሪካ እንዳ ተራኸቡ አገዳስንቱ ዓቢ ምኻኑ ተረዳድኡ።  ብፍላይ ድማ አባላት በይ ኣረያ  ባይቶ ንምዕራይን ዓቕምና ክንገብር አሎና ብምባል ላዕለዎት መራሕቲ ባይቶ፡ አቦ መንበር ባይቶን፡ አቦ መንበር ፈጻሚትን ክዕድም ብአኼባ ወሰነ።

 

ነዚ ንምትግባር ድማ ደብዳቤ ጽሒፎም፡ ንክሊቲኦም ለአክሎም። አቦ መንበር ባይቶ ድልውነቱ ክገልጽ ከሎ፡ አቦ መንበር ፈጻሚት ግን ከምዘይ ጥዕሞ ገለጸ። ተወሳኺ ድማ ን አቦ መንበር ሰምየን አሜሪካ ውን ተሓበረ። አብ ክልተ ዓመት ድምጹ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ አቦ መንበር አሜሪካ፡ እዛ ደብዳቤ ምስ ተጻሕፈት ካብ ድቓስ ተበራበረ።  ንሕና ከሎና ከመይ ጌሮም ብመንገድና ዘይሓለፉ ክብል ተሰምዐ። እዚ ዕድመ‘ዚ ብመሰረቱ ንዕ ኡ እዩ ዝግባእ ነይሩ፡ ግን ንክልተ ዓመታት ድምጹ ከይሃበ ተሓቲቱ ከይመለሰ ተሓቢኡ ስለ ዝጸንሐ፡ ሕቶና ንሱ ክምልሶ ከምዘይ ክእል ስለ ዝፈለጡ ዕድመ  ንላዕለዎት መራሕቲ ተመርጸ።

 

መራሕቲ ባይቶ አሜሪካ ዘይተረደኦም ነገር ነይሩ፡ ንሶም ስለ ዝደቐሱ መሰረታት ዝደቀሱ ይመስሎም ነይሩ። ግን እዚ ሓቂ አይኮነን። ተበግሶ መሰረታት በይ አርያ፡ አቦ መንበርን ምክትል አቦ መንበርን ምስ አምጽእዎም ሚያዝያ 3/2014 ጉዕዞ ንወርሕን ፈረቓን ማለት ክሳብ ግንቦት 26 አብ አሜሪካ፡ 1. በይ አርያ፡ 2. ሎስ አንጀሎስ፡ 3. ሳንድያጎ 4. ላስ ቤጋስ፡ 5. ደንበር 6. ስያትል 7. ቦስቶን 8. ዳላስ፡ 9. ኢንድያኖፕሊስ 10. ቶሮንቶ(ካናዳ) 11. ዋሺንግቶን ዲሲ ፡  ዕዉት አኼባታት አካየዱ። አብ መግለጺ ዑዶቶም፡ ባይቶን ባህርያቱን፡ ስርዒታዊ ውደባ ካብ ዝለዓለ ክሳብ ዝተሓተ ድሕሪ ምዝርዛር፡ ዘጋጥሞም ዝነበረ ብድሆታት ብሰፊሑ ገሊጾም። ካብዚ ወጻኢ ንመጻኢ ግዝየ ክመሓየእሽ ዘልዎ ውን ይገልጹ ኔሮም። እቲ ቀንዲ አተኩሮኦም ድማ አሰናዳዊት ሽማግለ ብዝቐልጠፈ ዕማማ ብምጅማር፡ ህዝቢ አብ ምእራም ዝሓለፈ ጉድለታት፡ ዓንቓፊ አብ ጉዕዞ ስራሕ ዝነበረ ፡ መአረምታ ጌርካ፡ ንመጻኢ ጉባኤ ሃገር ንምድሓን ክውሰድ ዝግበኦ ቀዳምነታት ሰሪዕካ መታን ክውጻእ ብኩሉ ሓይልና ንምዕዋት ካል አይ ሃገራዊ ጉባኤ ዘሳልጡ ብኩሉ ሸነኻት ክንዋሳእ አገዳሲ እዩ።

 

እንተኾነ ግን ዘይነበረን ዘይተባህለን መግለጺ ብግንባር “ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ  ለውጢ ፈጻሚ አካልን ማእከላይ መሪሕነት አብ ደምዳሚ መግለጺ ዘውጽእዎ  “ ዑደት ሰሜን አሜሪኻ ንጉዳይ በርገሳዊ ማሕበራት ይኹን፡ ዝምድናና ምስ ዝምልከቶም አካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ አመልኪቱ ዝሃቦ መግለጺ ዘይሓላፍነታዊ ምዃኑ ውን ተገንዚቡ “ ይብል። እዚ አብ ላዕሊ ዝተገለጸ መግለጺ አብ አኼባታት 11 ከተማታት ፈጺሙ ብዛዕባ አካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ መግለጺ አይተዋህበን። እዚ ዘይሓላፍነታዊ መግለጺ ካበይ ጎደና ከም ዝሸመትዎ ገሪሙና።

ዕላምኡኸ እንታይ ምዕዋት እዩ? መልሲ ንጸሐፍቱ ይምልከት። ምናልባት ካብዚ ዘይሓላፍነታውን በታንን ሓሳባት ወይ መግለጽታት ንድሕሪት ዝጎትት ስለዝኾነ፡ ኩሉ ተቓውሞ ዘይተጻሕፈ ምንባብንን፡ ሃሳይ ንቓልሲ ስለ ዝኾነ ዓገብ ምባል አገዳሲ እዩ።

 

እዚ መልእክቲ‘ ዚ ነቲ ጉጉይ መግለጺ ዘውጸአ ግንባርን፡ ነቲ ኩሉ ብጉጉይ ሓበሬታ ሰሚዑ ዝሰንበደን፡  ንጹር ንምግባር ንሕና  ኩልና 11 ከተማታት መሪሕነት ባይቶ ዑድት ዝገበሩለን ቓል ምዃኑ ንሕብር። እንተ ተደልዩ’ ውን ዝተቐድሐ ቪድዮታት ክንዝርግሕ ምዃንና ንሕብር።

 

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ፡

ዓወት ንካልአይ ሃገራዊ ጉባ ኤ፡

ዝኽርን ሞጎስን ንጀጋኑና ሰማእታት

ውድቀት ንመደናገርቲ፡

ውድቀት ንጨካን ጉጅለ ህግደፍ!

 

© 2014 Eritrean National Council for Democratic Change